Cor Meibion Caernarfon

cm caernarfonCôr Meibion Caernarfon yw un o gorau meibion mwyaf llwyddiannus Cymru. Meant wedi perfformio yn rhai o neuaddau cyngerdd gorau Prydain, yn cynnwys Neuadd Albert, Neuadd Symffoni Birmingham a Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Ennillwyr y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru naw gwaith, mae’r côr wedi teithio a pherfformio’n eang ym Mhrydain, Iwerddon, cyfandir Ewrop a Gogledd America.
thumbnail cor caernarfon

Cor Meibion Caernarfon: ‘COFIO’

Mae’r casgliad yma yn dathlu deugain mlynedd ers sefydlu Côr Meibion Caernarfon. Yn y cyfnod hwnnw y mae’r Côr wedi sefydlu ei le ymhlith y grwpiau lleisiol mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Er hynny mae ei wreiddiau’n aros yn nwfn yn y gymuned ac yng nghanol y cyfnod yma o ddathlu, ymddengys bod geiriau agoriadol Waldo a ddefnyddir yn y gân ‘Cofio’, yn rhai hynod addas....

Cofio : Waldo Williams

Un funud fach cyn elo’r haul o’r wybren,
Un funud fwyn cyn delo’r hwyr i’w hynt,
I gofio am y pethau anghofiedig
Ar goll yn awr yn llwch yr amser gynt.

 

cd cor caernarfon 150

Côr Meibion Caernarfon yn Dathlu eu Penblwydd yn 50

Pa well ffordd i gôr meibion ddathlu ei ben blwydd yn 50 oed na chyhoeddi CD i bawb gael rhannu gwledd gerddorol.Pa well ffordd i gôr meibion ddathlu ei ben blwydd yn 50 oed na chyhoeddi CD i bawb gael rhannu gwledd gerddorol.
Ffurfiwyd “Côr Ferodo” yn Ffatri Leinin Brêcs Ferodo ar lannau’r Fenai yn Nhachwedd 1967. Er i’r ffatri gau, ‘does dim brêc ar ganu brwdfrydig y Cofis. Wedi 50 mlynedd ar y brig mae Côr Meibion Caernarfon, fel y’i gelwir bellach, yn dal i ddiddanu cynulleidfaoedd. Dros y blynyddoedd, perfformiwyd ar brif lwyfannau Prydain. Teithiwyd yn helaeth ym Mhrydain, Iwerddon, cyfandir Ewrop a gogledd America. Enillwyd naw gwaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

 

FaLang translation system by Faboba