noathumb

• Dwy stori gyda deuddeg o ganeuon, y cyfan yn ddwy ieithog
• CD aml gyfrwng - rhowch yn y cyfrifiadur ar gyfer sgript, geiriau’r caneuon, a chopiau cerddorol
• traciau cefndir heb lais
• Adroddir y straeon gan yr actores Leisa Mererid

9.99


 

 

Noa

 

clawrnoamawr

1 Stori Noa

2 Croeso Noa

3 Adeiladu Cwch 

4 Dechrau'r Dilyw 

5 Llond Bol 

6 Y Golomen 

7 Yr Enfys

8  Stori Y Mab Afradlon

9  Dau Fab 

10 Rydw i am deithio 

11 Arian mawr 

12 Rwyf fi ar goll 

13 Dydy o ddim yn deg 

14 Dewch i'r Parti

15 The Story of Noah leisabach

16 Welcome to the Show 

17 Brand New Boat 

18 Can you hear? 

19 Enough! 

20 Little Dove 

21 The Rainbow 

22 The Story of 'The Prodigal Son' 

23 Two Sons 

24 Listen to my heart 

25 I'm so rich 

26 All alone 

27 O! It's so unfair 

28 Come and join us everyone

Narrator - Leisa Mererid 

 

CD ar gyfer plant ifanc sy’n cyflwyno’r ddwy stori yma o’r hen destament mewn geiriau a chân.

 

Datblygwyd y deunydd gan dwy athrawes o Ddyffryn Conwy; “Ysgrifennais i’r caneuon i’r ‘Mab Afradlon’ fel rhan o sioe ysgol” meddai Ruth Lloyd Owen, “heb erioed feddwl buasai defnydd pellach iddynt, ond rwy’n falch iawn bod plant eraill yn mynd i gael cyfle i’w mwynhau”.

 

Gwyneth Vaughan bu’n gyfrifol am ganeuon ‘Noa’. “Fe ofynnwyd i mi baratoi casét syml o’r plant yn canu’r caneuon, yna fe gafodd y caneuon ei drefnu ar gyfer amryw o offerynnau a’i hail recordio yn Stiwdio Aran”. Lleisiau bendigedig dwy gantores ifanc sydd i’w chlywed yn cyflwyno’r caneuon sef Siân Hughes a Ceri Griffiths. Yn adrodd y straeon ac yn gosod y caneuon yn eu cyd destun y mae’r actores Leisa Mererid, sy’n adnabyddus iawn i blant bach trwy ei waith ar raglenni ‘CYW’ i S4C.

 

“Yn gyntaf roeddwn yn awyddus i’r CD cynnig adloniant i blant” meddai Owain Gethin, cydlynydd y prosiect “ond wrth gwrs mae hefyd yn adnodd ar gyfer gwaith dosbarth neu Ysgol Sul”. Ceir traciau heb lais ar ddiwedd y CD er mwyn i blant dysgu a pherfformio’r caneuon. Hefyd fe baratowyd copïau ysgrifenedig o’r sgript a’r caneuon a thrwy rhoi’r CD mewn cyfrifiadur mae’n bosib codi’r gwybodaeth yma o’r CD a’u printio allan.”Y syniad ydy i bawb ei ddefnyddio yn y ffordd sy’n briodol iddyn nhw” meddai Owain Gethin “ac wrth ystyried hynny mae’r cyfan wedi paratoi a’i recordio yng Nghymraeg ac yn Saesneg”.

    

 

 

FaLang translation system by Faboba