Emyr Gibson

emyr-gibson-profile-pic-1-bachRecodiau / Records

1. Ffrindiau'r Wyddor

Caiff ei gysylltu ag Ysgol Glanaethwy – fel actor, ac fel canwr. Cafodd brofiadau theatrig gyda chwmniau fel – Cwmni Frân Wen; Theatr Tandem a Hanner a Hanner. Ar S4C, ymddangosodd ar gyfresi poblogaidd fel ‘Pengelli’, ‘Amdani’ a ‘Tipyn o Stad’ . Fe’i adnabyddir orau fel y cymeriad ‘Meical’ ar ‘Rownd a Rownd’, rhan a chwaraeodd am dros ddeng mlynedd. Yn y byd canu, enillodd Emyr y gystadleuaeth ‘unawd sioe gerdd’ yn Eisteddfod Genedlaethol Eryri (2005). Cymerodd ran mewn sioeau cerdd a oedd yn agor Eisteddfodau Cenedlaethol yr Urdd, rhwng 2005 a 2009. Clywir ei lais yn aml ar gartwnau plant ar S4C. Mae wedi arwain `Noson lawen` ar S4C, ac yn achlysurol bydd Emyr a Dilwyn Morgan yn eistedd yn seddau John ac Alun ar y rhaglen boblogaidd `John ac Alun`(Radio Cymru) Yn 2014, cymerodd ran mewn cynhyrchiad awyr agored arbennig iawn o`r enw `Yr Helfa`(The Gathering) gyda `National Theatre Wales`.


Clawr Hei Ti sEmyr Gibson a'r Band - Hei Ti

Dyma’r record fasnachol cyntaf i’r band rhyddhau, ond maent wedi bod yn gweithio ar y deunydd ers 2 flynedd ac yn gigio’n gyson ers blwyddyn. Roc melodig ydy disgrifiad Emyr o steil y band. "Y mae hwnnw’n cyd fynd efo steil fy llais" meddai’r canwr a adnabyddir fel unawdydd yn sioeau cerdd yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd. Derbyniodd addysg gerddorol drwyadl iawn trwy fynychu Ysgol Glanaethwy, a thrwy wersi gan ei chwaer, y gantores glasurol Siân Wyn Gibson. Mae hefyd yn brysur yn chwarae rhan ‘Meical’ yn yr opera sebon poblogaidd – ‘Rownd a Rownd’.