Byd Emyr yn troi o gwmpas ei blantEmyr G Gwyn dy fyd artwork with titles thumb

Mae’r testun ar gyfer caneuon yn aml yn pwyso ar themâu fedrwn ni gyd uniaethu efo, ac mae’r profiad hyfryd o ddod yn rhiant yn un fedrwn ni gyd ddeall. Yn y gân yma mae tad newydd yn canmol ei blentyn sydd yn 6 mis oed. Mae yna orfoledd a balchder i’w chlywed wrth gwrs ac mae’n adeg i ystyried y teulu ehangach a’i pherthynas nhw efo’r dyfodiad newydd..

 


Gyda helynt y pandemig o’n cwmpas mae arwyddocâd arbennig i unrhyw fywyd newydd, sy’n rhoi achos i ni ddiolch er gwaethaf y sefyllfa sydd ohoni.
Dyma fenter gyntaf Emyr Gibson fel artist unigol ers iddo ryddhau EP gyda band ei hun yn 2007 o’r enw ‘Hei Ti!’. Yna fe ryddhaodd 2 CD gyda’i chwaer, Siân Wyn Gibson o’r enw ‘Perthyn’ a ‘Ffrindiau’ cyn dod yn aelod o ‘Trio’ a rhyddhau 2 CD arall - ‘Trio’ a ‘Cân y Celt’. Mae’n dad i ddwy o genod ifanc, Cai Eirlys sydd bellach yn 2 oed ac Eos Fflur sy’n 4 oed, felly mae’n deall ystyr y gân yma i’r dim.
“Y fi sydd wedi bod yn gofalu amdanynt trwy’r holl gyfnod yma o ‘lockdown’ tra bod y wraig wedi bod yn brysur efo’i gwaith. Mae wedi bod yn waith caled, ond rydym wedi dod yn agosach fyth trwy’r profiad”

Dyddiad ryddhau: Gorffennaf 3ydd 2020

 

FaLang translation system by Faboba