clawrwyddorbach

Dewch i ganu a chwarae gyda....
Ffrindiau’r Wyddor ARAN401
yng nghwmni Dewi Pws, Siân James, Emyr Gibson ac Elin Llwyd

Casgliad o ganeuon amrywiol sy'n cyflwyno llythrennau'r wyddor Gymraeg mewn modd ysgafn, syml a hwyliog. Mae pob llythyren yn gysylltiedig a chymeriad arbennig ac mae'r alawon a’r geiriau ynghyd â'r cyfeiliant lliwgar yn fodd cyffrous i blant ddod yn gyfarwydd a'r llythrennau i gyd. Mae cyfle hefyd i wrando ar yr alawon heb y geiriau. Cyfle da felly i symud, dawnsio a bod yn greadigol. Mae'n gyfle hefyd ir plant ganu yn unigol, mewn grp neu berfformio ar y cyd gyda theulu, ffrindiau neu athrawon.

£9.99


 

Ffrindiau'r

Gan fod y C.D. yn un aml gyfrwng, gellir ei gosod mewn cyfrifiadur, a dim ond i chi ddilyn y cyfarwyddiadau ar y clawr gallwch gael copi o'r geiriau a'r gerddoriaeth. Mae'r deunydd yma hefyd ar gael trwy clicio yma.

Ysgrifennwyd y geiriau a chyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Gwenfydd Williams yn ystod ei chyfnod yn Athrawes Blynyddoedd Cynnar yn Ysgol Dewi Sant y Rhyl. Roedd y plant bob amser yn canu, symud, dawnsio a chael sbort a dywed Gwenfydd ei fod yn gyfle a dull llwyddiannus iawn i ddysgu iaith, yn enwedig felly i blant oedd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Roedd y plant yn mynegi eu hunain gyda'r gerddoriaeth ac yn cofio synau'r llythrennau wrth chwarae a chanu gyda chymeriadau'r caneuon. Defnyddiwyd y caneuon wedyn i greu cynllun "Ffrindiau'r Wyddor" ac ychwanegwyd storïau at y caneuon. Erbyn hyn defnyddir y cynllun mewn ysgolion ar hyd a lled Cymru i ddatblygu iaith, llythrennedd a sgiliau ysgrifennu yn y Cyfnod Sylfaen.

Erbyn hyn mae Gwenfydd yn Athrawes Ymgynghorol gyda'r Tîm Cyfnod Sylfaen yn Sir Ddinbych ac yn argyhoeddedig fod dysgu trwy chwarae, symud, cymeryd rhan weithredol a chael hwyl, yn rhan allweddol a hanfodol o ddatblygiad pob plentyn. Dyma reswm da felly i recordio'r caneuon o'r newydd gan ddefnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael mewn stiwdio fodern.

Caiff y trefniadau newydd yma eu canu gan gantorion adnabyddus sy'n rhoi bywyd newydd i'r cymeriadau diddorol a direidus. Hoffai Gwenfydd ddiolch yn fawr i'r cantorion am eu cyfraniad gwerthfawr ac i Emyr yn Recordiau Aran. Dywed Gwenfydd "Rhaid sicrhau fod y plant yn cymryd rhan weithredol wrth ddysgu'r wyddor a gwrando ar y caneuon, felly rhaid oedd cael cantorion a oedd yn gallu portreadu a chyfleu'r hiwmor er mwyn cynnal diddordeb y plant. Mae Cledwyn y Clown a Faleri y Falwen yn hen ffrindiau i mi erbyn hyn, a rwy'n gobeithio ran y byddant yn ffrindiau gorau i lawer o blant, rhieni, teuluoedd ac athrawon hefyd. Pob hwyl ar y canu a'r chwarae."

 

1. Arthur yr Arth               

2. Ben Broga                   

3. Cledwyn y Clown

4. Chwit-Chwat Chwilen

5. Daniel Draenog

6. Y Ddraig Ddel

7. Elis yr Eliffant               

8. Falyri y Falwen            

9. Ffion y Fflamingo

10. Gari Gorila

11. Fy Ngafr 

12. Henri Hipo

13. Iola'r Iar

14. Jim Jiraff

15. Lowri Lindys

16. Llywelyn y Llew

17. Mici'r Mwnci

18. Neli Neidr ydw i

19. Olwen yr Octopws

20. Penri y Parot

21. Brenhines ydy Phyllis

22. Robin Robot

23. Rhodri Rhino

24. Sali Seren

25. Sioncyn bach y gwair

26. Twm Teigr

27. Bore da Thelma

28. Urien yr Udfil

29. Wil Wirion

30. Ynyr yr Ysgyfarnog

 

 

FaLang translation system by Faboba