priodas bach

Mynegwch eich hunaniaeth Gymraeg trwy gerddoriaeth !

  • eitemau gan Carys Owen (telyn) a Huw Williams (organ)
  • Alawon gwerin serchus i’r delyn mewn trefniadau gan Nansi Richards (Telynores
  • Maldwyn) a John Thomas (Pencerdd Gwalia) ymhlith eraill.
  • Cyfansoddiadau gwreiddiol i’r organ gan Karl Jenkins a William Mathias
  • Cerddoriaeth orymdeithiol wedi’i golygu er mwyn bod yn addas i faint eich lleoliad
  • Hefyd yn cynnwys y ffefrynnau rhyngwladol ‘Here comes the bride’ gan Richard Wagner
  • a ‘Wedding March’ gan Mendelssohn

9.99


Prelude and/or occasional music whilst signing the register

TelynCarys bach

1. Yr Aderyn Pur 3’19”
trad., arr. Carys Owen © Aran

2. Ar hyd y nos / Bugeilio’r gwenith gwyn 2’33”
trad., arr. Carys Owen © Aran / trad., arr. John Thomas (Pencerdd Gwalia) © DP

3. Ar lan y môr / Tra bo Dau 2’51”
trad., arr. Carys Owen © Aran

4. Mae ‘nghariad i’n Fenws 2’31”
trad., arr. Emyr Rhys © Aran

5. Prelude no. 1 2’06”
J.S. Bach, arr. Carys Owen © Aran

6. Dacw ‘nghariad / Y Bore Glas 2’52”
trad., arr. Emyr Rhys © Aran

7. Ym Mhontypridd mae ‘nghariad 3’13”
trad., arr. Owen, Rhys © Aran

OrganHuw photoshop

8. Chorale 3’06”
William Mathias © OUP

9. ‘Hymn’ from / allan o ‘Adiemus: Songs of Sanctuary’ 2’39”
Karl Jenkins, arr. William McVicker © B&H

Gorymdeithiol

Telyn

10. Y Ferch o’r Scêr 1’34”
Thomas Evans(-1819), arr. Carys Owen © Aran

11. Y Ferch o’r Scêr (abridged / talfyredig) 1’08”
Thomas Evans(-1819), arr. Carys Owen © Aran

12. Llety’r Bugail 1’47”
Eleri Owen © Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

13. Llety’r Bugail (abridged / talfyredig) 1’12”
Eleri Owen © Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

14. Gelliwig 1’43”
Gilmor Griffiths © Y Lolfa

15. Gelliwig (abridged / wedi cwtogi) 1’12”
Gilmor Griffiths © Y Lolfa

16. Rhydypennau 1’36”
Eleri Roberts © Aran

17. Rhydypennau (abridged / talfyredig) 1’08”clawrpriodas photoshopEleri Roberts © Aran


Organ

18. Processional 3’22”
William Mathias © OUP

19. Bridal March 2’00”
Richard Wagner (from Lohengrin) © DP

20. Bridal March (abridged / talfyredig) 1’18”
Richard Wagner (from Lohengrin) © DP

Ôl-ymdeithiol

Telyn

21. Ymdaith yr Yswain 1’21”
trad., arr. Nansi Richards (Telynores Maldwyn) © Snell and Sons

22. Serch hudol (Love’s fascination) 1’15”
trad., arr. Meinir Heulyn © Adlais

Organ

23. Recessional 4’29”
William Mathias © OUP

24. Celebratio 1’57”
Karl Jenkins © B&H

25. ‘Wedding March’ 5’16”
from / allan o ‘A Midsummer Night’s Dream’
Felix Mendelssohn © DP

 

Organydd Cadeirlan Sant Paul a Thelynores Gwerin yn rhyddhau CD i ddathlu Dydd Gwyl Dewi

Mae CD o gerddoriaeth Gymreig ar gyfer seremonïau priodasol yn cael ei ryddhau ar Fawrth y cyntaf gan Organydd Cadeirlan Sant Paul, Huw Williams a’r delynores gwerin, Carys Owen. Gyda’r t?f mewn gwasanaethau sifil, a’r dymuniad i bersanoleiddio’r gwasanaethau mae cryno ddisgiau priodasol wedi dod yn hynod boblogaidd.

“Hwn yw’r CD cyntaf o’i fath i gynnig y cyfle i’r priodfab a’r briodferch mynegi eu hunaniaeth Gymreig” meddai Emyr Rhys o Recordiau Aran. “Mae’r darnau arni yn cynnwys alawon gwerin serch i’r delyn mewn trefniadau gan Nansi Richards - Telynores Maldwyn a John Thomas - Pencerdd Gwalia a chyfansoddiadau gwreiddiol i’r organ gan Karl Jenkins a William Mathias.”

Fe anwyd Huw Williams yn 1971 yn Abertawe, a derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Bu’n Ysgolor Organ yng Ngholeg Crist, Caergrawnt cyn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn yr Iseldiroedd. Fe ddaeth yn Ddirprwy Organydd yng Nghadeirlan Henffordd lle chwaraeodd rhan blaenllaw yn yr enwog ‘Three Choirs Festival’. Ers iddo dderbyn ei swydd bresennol yn 1998, mae’n byw yn Llundain efo’i deulu ifanc, ond mae wedi teithio i’r UDA, Canada a thrwy Ewrop i gynnal datganiadau. Mae hefyd wedi perfformio efo nifer o sefydliadau mwyaf disglair y ddinas, sef y ‘London Symphony Orchestra’, ‘London Philharmonic Orchestra’, ‘City of London Sinfonia’, ‘London Mozart Players’, yr ‘Orchestra of the Age of Enlightenment’ a ‘The Sixteen’. “Mae gweithio yn y byd cerddorol yng Nghymru yn ddeniadol i rywun fel fi, sy'n llysgennad i’r Cymry yn Llundain!” meddai Huw. “Rwy’n gobeithio bydd y prosiect yn creu mwy o ddiddordeb mewn cerddoriaeth glasurol Cymreig.”

Daw tri darn i’r organ o waith y diweddar William Mathias. Bu’n Bennaeth ar yr Adran Gerdd ym Mhrifysgol Cymru, Bangor a’i weithiau eglwysig yn ennyn clod mawr, gan gynnwys darn comisiwn ar gyfer priodas y Tywysog Charles â Diana Spencer. Bu priodas Huw â’i wraig Angela yn cynnwys cerddoriaeth gan Mathias, felly a oes yna le tu fewn i seremoni briodasol i fynegi hunaniaeth wladgarol? “Oes – mae’r gwasanaeth priodasol yn dathlu undod dau berson, felly dylai rhan o’r seremoni mynegi personoliaeth neu gefndir y cwpwl. Gall cerddoriaeth adlewyrchu ein cefndir cenedlaethol, ond mae darnau o’r radd flaenaf, fel sydd yma, yn goresgyn unrhyw ffiniau diwylliannol.”

Yn wreiddiol o Bow Street, ger Aberystwyth, fe astudiodd Carys Owen Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Manceinion. Yn dilyn ei gradd fe barhaodd efo’i hastudiaethau ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, ble yr enillodd ei M.A. ar y testun ‘Cerddoriaeth draddodiadol Gymreig’. Ers hynny mae wedi chwarae’r delyn yn broffesiynol, wedi gweithio i Gyngor y Celfyddydau ac erbyn hyn yn gynhyrchydd teledu ar y rhaglen ‘Y Sioe Gelf’. Trwy hyn oll bu’n brysur yn recordio a pherfformio fel aelod o’r grŵp gwerin Cymreig - ‘Ogam’. “Mae gan y delyn cysylltiad cryf efo’r diwylliant Cymreig ac mae gennym draddodiad cyfoethog o gerddoriaeth ar gyfer yr offeryn” meddai.”Mae pobl wedi dechrau benthyg alawon o’r traddodiad cerdd dant i’w defnyddio fel darnau gorymdeithiol yng ngwasanaethau priodasol. Mae’r ‘ceinciau’ yn addas iawn gan eu bod yn urddasol, yn osgeiddig ac yn unigryw Gymreig.”

Ym mannau eraill o’r casgliad mae Carys yn cyflwyno trefniadau o ganeuon traddodiadol. Pam y caneuon yma ddaru hi dethol? “Mae un testun yn uno nhw i gyd – sef serch, mae rhai fel ‘Ar lan y môr’ yn adnabyddus iawn fel caneuon serch.”

Tra’n recordio’r CD roedd Carys yn disgwyl ei baban cyntaf ac erbyn hyn mae hi a’i g?r Siôn wedi dathlu genedigaeth eu merch fach – Luned Swyn. Sut felly y mae Carys yn rhagweld bydd cyplau yn defnyddio’r CD yma? “Pan fo pobl yn gofyn i mi ware yn eu priodasau, maen nhw’n ymwybodol bod eisiau telynor a bod eisiau cerddoriaeth Gymreig. Bydd hwn yn help iddynt ddewis pa ddarnau maent eisiau. Hefyd, efo nifer o bobl yn dewis priodi mewn mannau anarferol, efallai tramor, daw’r gerddoriaeth yma â naws Gymreig i’r achlysur, lle bynnag y bo!”

Un elfen ddiddorol arall i’r CD yma yw hanes yr organ hyfryd a ddefnyddiwyd ar gyfer y recordio. Cafodd hwn ei adeiladu ar gyfer Dug Wellington. Ymddengys pan oedd y Dug yn dyn ifanc, nid oedd llawer o ddiddordeb ganddo mewn gyrfa filwrol. Roedd ganddo awydd i ddilyn galwedigaeth gerddorol. Serch hynny, yn dilyn dymuniadau ei fam fe ymunodd a’r fyddin. Wedi iddo orchfygu Napoleon a dilyn gyrfa wleidyddol hir, a oedd yn cynnwys cyfnod fel y Prif Weinidog, fe adeiladwyd yr organ yma iddo. Fe’i hadeiladwyd gan adeiladwr mwyaf y cyfnod – ‘Father’ Henry Willis, fel rhodd iddo gan genedl ddiolchgar. Cafodd yr organ ei osod yn ei gartref, “Apsley House”, Rhif.1 Piccadilly, Llundain, ac yno a fu tan iddo gael ei storio yn ystod yr ail ryfel byd. Yn 1945 fe brynwyd yr organ gan yr Eglwys Methodist yn Whitchurch ger Aylesbury, ac yno cafodd ei hadfer yn ôl i’w cyflwr gwreiddiol yn 1999. “Buom yn ffodus iawn i ddod o hyd iddo” meddai Emyr Rhys, “ond mae’r casgliad yma wedi bod yn bleser i’w chynhyrchu, o’r dechrau i’r diwedd.”

FaLang translation system by Faboba