Cyrraedd y Cychwyn
£12.99

Cychwyn Cadarn i John ac Alun

Roedd 2018 yn flwyddyn bwysig i John ac Alun, wrth iddynt ddathlu 20 mlynedd o’i sioe radio poblogaidd. Ers hynny mae’r ddau wedi bod yn brysur yn paratoi albwm newydd ac yng nghanol yr holl brysurdeb yma fe gafodd y deuawd eu hurddo gan yr Eisteddfod yn Llanrwst a’i dderbyn i’r Wisg Werdd.

‘Cyrraedd y Cychwyn’ yw teitl y casgliad yma. Mae’n gyfeiriad i bwysigrwydd eu cynefin, sy’n destun mor amlwg yn eu caneuon erioed. Ar glawr y CD gwelwn lun o’r ddau ym Mhorth Cychod; bae bach cysgodol hyfryd ger Tudweiliog, sy’n agos i’w calonnau. Fe recordiwyd yr albwm yma yn Stiwdio Aran, Groeslon gydag Emyr Rhys yn cynhyrchu.

Emyr oedd cynhyrchydd eu gasgliad cyntaf, ‘Yr Wylan Wen’ yn 1991, felly mae teitl y CD yn gydnabyddiaeth o hwnnw hefyd.‘Cyrraedd y Cychwyn’ yw teitl y casgliad yma. Mae’n gyfeiriad i bwysigrwydd eu cynefin, sy’n destun mor amlwg yn eu caneuon erioed. Ar glawr y CD gwelwn lun o’r ddau ym Mhorth Cychod; bae bach cysgodol hyfryd ger Tudweiliog, sy’n agos i’w calonnau. Fe recordiwyd yr albwm yma yn Stiwdio Aran, Groeslon gydag Emyr Rhys yn cynhyrchu. Emyr oedd cynhyrchydd eu gasgliad cyntaf, ‘Yr Wylan Wen’ yn 1991, felly mae teitl y CD yn gydnabyddiaeth o hwnnw hefyd.

1. Gwynt Teg
2. Porth y Lli
3. Peintio'r Bŷd yn Goch
4. Ar y Ffordd
5. Fodan o'r De
6. Cuddio o'r Diafol
7. Celwydd Ffôl
8. Ble Mae fy Sbectol?
9. Yn y Gornel
10. Hoelen yn yr Arch
11. Dyro i Mi Arwydd
12. Rwy'n Hiraethu

 

Mae sawl nodwedd ddiddorol i’r casgliad yma. Mae ‘Ar y ffordd’ yn un o hen ganeuon ‘Hergest’ sy’n trafod testun sy’n gyfarwydd iawn i John ac Alun. Heblaw am hwnnw, mae’r caneuon yma i gyd yn rhai gwreiddiol, nifer ohonynt gan y deuawd eu hunain, gan dderbyn cefnogaeth awduron fel Hywel Gwynfryn sydd wedi cyfrannu i rai o’u caneuon mwyaf eiconig dros y blynyddoedd. Mae sawl nodwedd ddiddorol i’r casgliad yma. Mae ‘Ar y ffordd’ yn un o hen ganeuon ‘Hergest’ sy’n trafod testun sy’n gyfarwydd iawn i John ac Alun. Heblaw am hwnnw, mae’r caneuon yma i gyd yn rhai gwreiddiol, nifer ohonynt gan y deuawd eu hunain, gan dderbyn cefnogaeth awduron fel Hywel Gwynfryn sydd wedi cyfrannu i rai o’u caneuon mwyaf eiconig dros y blynyddoedd.

Mae John ac Alun o hyd yn ceisio cefnogi artistiaid newydd ac yn falch o dderbyn eu gefnogaeth nhw yn ei thro. Cawn ganeuon a ysgrifennwyd yn arbennig i’r casgliad gan Emma Marie (Cuddio o’r Diafol) a Mei Gwynedd (Dyro i mi arwydd).Mae John ac Alun o hyd yn ceisio cefnogi artistiaid newydd ac yn falch o dderbyn eu gefnogaeth nhw yn ei thro. Cawn ganeuon a ysgrifennwyd yn arbennig i’r casgliad gan Emma Marie (Cuddio o’r Diafol) a Mei Gwynedd (Dyro i mi arwydd).

Mae’r ddeuawd yn arbrofi efo sawl arddull, gan gynnwys blws, lladin a bluegrass ac fe glywir Alun yn cymryd y llais blaen ar gan am y tro cyntaf efo’r gân ysgafn - ‘Ble Mae fy Sbectol?’. Mae ‘Gwynt Teg’ yn ein hatgoffa o ganeuon canu gwlad y Rolling Stones tra bod ‘Peintio’r Byd yn Goch’ yn deyrnged amlwg i arddull Johnny Cash ac wedi’i ryddhau fel sengl ar wefan www.stiwdioaran.com Mae’r ddeuawd yn arbrofi efo sawl arddull, gan gynnwys blws, lladin a bluegrass ac fe glywir Alun yn cymryd y llais blaen ar gan am y tro cyntaf efo’r gân ysgafn - ‘Ble Mae fy Sbectol?’. Mae ‘Gwynt Teg’ yn ein hatgoffa o ganeuon canu gwlad y Rolling Stones tra bod ‘Peintio’r Byd yn Goch’ yn deyrnged amlwg i arddull Johnny Cash ac wedi’i ryddhau fel sengl ar y wefan yma.

 

Release Date: October 25th 2019

 

FaLang translation system by Faboba