Emma Marie
£12.99

Caneuon i Ysbrydoli gan Lais Newydd, Cyffrous

Mae Artist newydd, ifanc wedi ymddangos yn y byd canu gwlad, gyda’r record gyntaf yn dangos bod ganddi llawer iawn i gynnig. Ceir 12 o ganeuon hollol wreiddiol gan Emma Marie sy’n cynnwys ‘Robin Goch’, cân sydd yn gyfarwydd iawn i wrandawyr rhaglenni Radio Cymru ar nos Sadwrn a nos Sul.

Penderfynodd Emma ysgrifennu’r gân yma ar ôl cyfnod anodd yn dilyn colled fawr iddi hi a’i gŵr. Penderfynodd Emma ysgrifennu’r gân yma ar ôl cyfnod anodd yn dilyn colled fawr iddi hi a’i gŵr.

“Mi wnes i gyfeiliant syml ar y keyboard” meddai Emma “a rhoi fy nghân ar Facebook lle'r oedd llawer o bobl wedi ymateb ac yn hoff iawn ohoni.”

 

Yn Botwnnog, Llŷn mae gwreiddiau Emma Marie ac mae wedi mwynhau cerddoriaeth ‘John ac Alun’ ar hyd ei oes. Yn dilyn sylw ar Facebook, bu Alun yn ddigon caredig i drefnu a recordio ‘Robin Goch’.

“Mi ges i'r fraint o gael recordio yn stiwdio Alun Roberts yn ei gartref yn Nhudweiliog. Fe aeth allan o’i ffordd i fy helpu i gael y gân yn barod a gwneud y cyfeiliant.”

Mae fersiwn Alun o’r gân wedi cael llawer iawn o sylw ar y radio dros y flwyddyn ddiwethaf ac yn ffefryn gan y grandawyr. Gyda’r galw am ragor o ddeunydd mae Emma wedi parhau i ysgrifennu a recordio caneuon newydd, y tro yma gyda band o gerddorion sesiwn, yn Stiwdio Aran, Y Groeslon.

1. Fy nghydwybod
2. Ffrind Ffyddlon
3. Deryn Glan i Ganu
4. Cariad
5. Y ddawn
6. Chdi pia fi
7. Ble fuost di'n cuddiad
8. Ni ddoist ti gyda instrycsions
9. Yn dy freichiau di
10. Rhosyn ar fy medd
11. Os af i yn gyfoethog
12. Robin Goch

 

Mae yna nifer o ganeuon bywiog, hwylus fel ‘Fy Nghydwybod’ a chaneuon hudolus, ara'deg fel ‘Ffrind Ffyddlon’. Clywir hefyd dylanwad cerddoriaeth Amy Winehouse a Duffy ar ganeuon fel ‘Yn dy freichiau di’ a rhythmau lladin cyffrous yn ‘Ble fuost di’n cuddiad’.Yn union fel y gân gyntaf yna, daw testun y caneuon o brofiadau Emma:

“Mae’r caneuon i gyd am bethau sydd wedi digwydd yn fy mywyd - cariad, colled, bywyd teuluol a breuddwydion.”

Ond mae ‘na neges bendant i’r gân sydd hefyd yn deitl i’r CD - ‘Deryn Glân i Ganu’.

“Yn ein bywydau heddiw, rwy’n teimlo fod pobl yn barod iawn i farnu ei gilydd am bethau personol fel edrychiad a dillad. Yn amlwg mae llawer o bwysau ym mywydau pobl o ddydd i ddydd: unai da chi’n teimlo fel gallech chi fod wedi gwneud rhywbeth yn well, neu’n difaru nad ydych chi wedi medru newid rhywbeth yn eich bywyd. Ond y neges yw, bod popeth yn digwydd am reswm; i ni gael dysgu trwy ein bywydau. Yn lle ‘lladd ar ein gilydd’, mae angen i ni gefnogi a helpu ein gilydd. Does neb yn berffaith.”

Dyddiad Rhyddhau: Tachwedd 9fed, 2018

https://www.facebook.com/emma.m.evans.1

 

FaLang translation system by Faboba