Emma artwork with titles thumb

Torri tir newydd i Emma Marie

Yn dilyn llwyddiant ei record hir gyntaf ‘Deryn Glân i Ganu’ yn 2018 mae Emma Marie wedi bod yn brysur iawn yn canu ar hyd a lled y wlad. Mae clod arbennig am ei chaneuon gwreiddiol sydd mewn arddull ‘soul’ a chanu gwlad. Fe gafodd wahoddiad i ysgrifennu cân yn arbennig ar gyfer record ddiwethaf John ac Alun - ‘Cyrraedd y Cychwyn’.

 


Enw’r gân yna ydy ‘Cuddio o’r Diafol’ ac mae’n ffefryn ymhlith cefnogwyr yr hogiau’ yn barod. Mae’n brysur nawr yn ysgrifennu casgliad o ganeuon newydd ar gyfer y record nesaf ond yn y cyfamser dyma ragflas ohoni efo sengl ddigidol yn unig.Rydym wedi arfer clywed caneuon gan Emma sy’n trafod ei fywyd a’i phrofiadau. Yn y gân yma mae’n mabwysiadu cymeriad arall, nid person arall ond goeden fawr gryf. Mae’n syniad diddorol a hyfryd sy’n esgus i ni edmygu rhyfeddodau byd natur. Mae gwahaniaeth yn arddull y gân yma hefyd, gyda thinc o jazz ysgafn yn rhedeg trwyddi. Yna yng nghanol y gân mae adran sydd ychydig yn fwy myfyriol. Mae’r arddull yn llawn effeithiau stiwdio egsotig ac mae’n atgoffa ni o ganeuon seicadelig y 60au. Mae Emma yn torri tir newydd felly, ac yn plannu coeden bendigedig yn ei ganol.


Dyddiad ryddhau: Gorffennaf 10fed 2020

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba