Huw Williams

huwwilliamsorgan

Fe anwyd Huw Williams yn 1971 yn Abertawe, a derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Bu’n Ysgolor Organ yng Ngholeg Crist, Caergrawnt cyn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn yr Iseldiroedd. Fe ddaeth yn Ddirprwy Organydd yng Nghadeirlan Henffordd lle chwaraeodd rhan blaenllaw yn yr enwog ‘Three Choirs Festival’. Ers iddo dderbyn ei swydd bresennol yn 1998, mae’n byw yn Llundain efo’i deulu ifanc, ond mae wedi teithio i’r UDA, Canada a thrwy Ewrop i gynnal datganiadau. Mae hefyd wedi perfformio efo nifer o sefydliadau mwyaf disglair y ddinas, sef y ‘London Symphony Orchestra’, ‘London Philharmonic Orchestra’, ‘City of London Sinfonia’, ‘London Mozart Players’, yr ‘Orchestra of the Age of Enlightenment’ a ‘The Sixteen’.


priodas bach

Mynegwch eich hunaniaeth Gymraeg trwy gerddoriaeth !

  • eitemau gan Carys Owen (telyn) a Huw Williams (organ)
  • Alawon gwerin serchus i’r delyn mewn trefniadau gan Nansi Richards (Telynores
  • Maldwyn) a John Thomas (Pencerdd Gwalia) ymhlith eraill.
  • Cyfansoddiadau gwreiddiol i’r organ gan Karl Jenkins a William Mathias
  • Cerddoriaeth orymdeithiol wedi’i golygu er mwyn bod yn addas i faint eich lleoliad
  • Hefyd yn cynnwys y ffefrynnau rhyngwladol ‘Here comes the bride’ gan Richard Wagner
  • a ‘Wedding March’ gan Mendelssohn