Katie Wyn bach

Casgliad o ganeuon gan y diweddar Katie Wyn Jones wedi eu dethol gan ei theulu.

Un o'r pleaserau mwyaf ym mywyd Katie Wyn oedd canu. Dechreuoadd gystadlu yn ifanc iawn dan adain a dylanwad cryf ei thad ar aelwyd y cartref yn Llandwrog. Yn ddiweddar bu'n cystadlu ar unawdau soprano, canu deuawdau gyda'i chwaer Peggy a chael hyfforddiant am gyfnod gan y diweddar Evan Lewis, Bangor.

Bu rhaid iddi gymryd egwyl o'r cystadlu am gyfnod a gorffwys ei llais oherwydd cleisio drwg i'r llinynnau. Yn ddiweddar fe ail gydiodd yn ei diddordeb a dechreuodd gystadlu ar yr Emyn ar hyd a lled Cymru a Glannau Merswy.

 

priodas bach

Mynegwch eich hunaniaeth Gymraeg trwy gerddoriaeth !

  • eitemau gan Carys Owen (telyn) a Huw Williams (organ)
  • Alawon gwerin serchus i’r delyn mewn trefniadau gan Nansi Richards (Telynores
  • Maldwyn) a John Thomas (Pencerdd Gwalia) ymhlith eraill.
  • Cyfansoddiadau gwreiddiol i’r organ gan Karl Jenkins a William Mathias
  • Cerddoriaeth orymdeithiol wedi’i golygu er mwyn bod yn addas i faint eich lleoliad
  • Hefyd yn cynnwys y ffefrynnau rhyngwladol ‘Here comes the bride’ gan Richard Wagner
  • a ‘Wedding March’ gan Mendelssohn

Awyr Iach clawr blaen bach

Chwa o ‘Awyr Iach’ gan y cerddor Ynyr Llwyd


Hamddena yn yr awyr iach yng nghanol prysurdeb bywyd yw ysbrydoliaeth y cerddor proffesiynol o Ddyffryn Clwyd, Ynyr Llwyd, wrth iddo gyhoeddi ei albwm byr newydd, ‘Awyr Iach’. 
Dyma ei drydydd albwm, ac mae aeddfedrwydd yr artist gyfansoddwr ifanc i’w weld yn glir yn ‘Awyr Iach’ gaiff ei ryddhau ar label Recordiau Aran.
Wedi arbrofi gydag arddulliau cerddorol dros y blynyddoedd, dywed ei fod wedi darganfod ei sain wrth gyfansoddi a chreu’r caneuon i’r albwm newydd, sef sain pop a roc acwstig ysgafn.

thumb cor y traeth

Sefydlwyd Côr Canna nôl yn 1994 ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Nedd a'r Cyffiniau, ac ers hynny mae'r côr wedi datblygu i fod yn un o gorau merched mwyaf blaenllaw Cymru, ac yn enw adnabyddus ar lwyfan ein prif wyliau cenedlaethol, wedi ennill y prif gystadleuaeth i gorau merched niferoedd o weithiau yn ogystal â dod i'r brig yn y gystadleuaeth i gorau Cerdd dant a chorau gwerin.

Yn ymuno gyda'r cór ar gyfer y record yma mae Shân Cothi.

 

carolauthumb

Casgliad newydd o garolau Cymreig i gyfeiliant telyn ac offerynnau pres.

Ystyrir y garol fel yr enghraifft gynharaf o'r gân Gymreig ac fe erys yn dra phoblogaidd hyd heddiw. Mae'r casgliad hwn yn cwmpasu’r cyfoeth hwnnw o fewn ein traddodiad. Un o’r enghreifftiau cynharaf yw’r garol’ Myn Mair’ a gyfansoddwyd fe gredir yn y Canol Oesoedd; yn ogystal â’r garol Blygain sy’n rhan unigryw o’r traddodiad Eglwysig Cymreig. Ymysg y casgliad fe geir rhai carolau clasurol o’r cyfnod Fictorianaidd yn ogystal â rhai gan gyfansoddwyr cyfoes amlwg gan gynnwys ‘Doethion a Bugeiliaid’ gan William Mathias. Mae amryw o’r trefniannau hyn gydag offerynnau pres wedi eu paratoi yn arbennig ar gyfer y recordiad hwn ac fe’u perfformir gan ddau o enwau amlycaf Cymru.

 

Dyddiad Rhyddhau - Hydref 6ed 2008
 
Canwr ifanc yn Adennill lle’r Piano
 

Ar y 6ed o Hydref bydd Recordiau Aran yn rhyddhau yr EP gyntaf gan y Canwr a’r Cyfansoddwr - Ynyr Llwyd. Teitl y CD ydy ‘Cilfach’ ac mae’r chwech o ganeuon sydd arni yn dangos ei fedr i gyfansoddi wrth y piano mewn arddull wreiddiol a chyfoes.
“Mae cymaint o fandiau ifanc sydd yn defnyddio gitâr, bas, a drymiau,” meddai Ynyr, ”ond dim cymaint o bianyddion cyfoes sydd yn cyfansoddi caneuon gyda band. Mewn ffordd, dwi’n ceisio codi ymwybyddiaeth yr offeryn, a’i ymestyn tu hwnt i arddulliau clasurol yn unig, sef beth y cysylltir y piano ag ef gan amlaf.”