Deunydd o ansawdd wedi'i recordio i'r safon uchaf

Sefydlwyd y label yn 2006 fel ffynhonnell ychwanegol i waith y cynhyrchydd Emyr Rhys.  Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi gweithio â nifer o’r artist Cymraeg amlycaf, gan gynnwys:

 

Band Cory • Band Parc & Dare • Band Beaumaris • Bryn Terfel • Cantorion Teifi • Carreg Lafar • Catatonia • Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC • CF1 • Côr Godre’r Aran • Côr Meibion Pontarddulais • Côr Meibion Orffiws Treforus • Côr Meibion Pendyrus • Cor Rhuthun • Cor Seiriol • Gwerinos • Gwyn Evans a Dr Jazz • Hogia Llandegai • Jane Watts • John ac Alun • Osian Ellis • Pigyn Clust • Margaret Williams • Mary Lloyd Davies • Mike Peters • Sarah Louise • Siwan Llynor • Susan Bullock • Trebor Edwards • Yr Anrhefn

 

Mae Recordiau Aran yn cynnig y pecynau canlynol i ddarpar artistiaid :-

 

PECYN 1 - 'Pecyn Recordio Cyflawn'

 • Recordio ar leoliad neu yn y stiwdio dros 2 ddiwrnod
 • Peiriannydd Sain a Chynhyrchydd profiadol
 • golygu a mastro’r deunydd gan ddarparu copi o’r mastr ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist
 • Cynllunio clawr lliw llawn trwy gynllunydd proffesiynol a darparu proflen ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist
 • trefnu a thalu am drwydded gan yr MCPS i ryddhau unrhyw gerddoriaeth sydd o dan hawlfraint
 • dyblygu CD’iau a chloriau lliw llawn
 • dosbarthu copïau rhad ac am ddim i’r cyfryngau a’r wasg
 • Neilltuo tudalen we ar ein gwe fan i’r artist gan gynnwys clipiau MP3 o’r record a dolenni i safle’r artist.
 • cynnig a dosbarthu’r CD gorffenedig i’r siopau
 • cynnig y CD i’r cyhoedd trwy traciaucymraeg.com a derbyn archebion dros y ffon efo cerdyn credit

Prisiau (cynllun credit dalu dros 6 mis)

· 500 o CD’iau –  £3695

· 1000 o CD’iau - £3995

· 1500 o CD’iau - £4795

Gwasanaethau ychwanegol:-

 • trefnu a pharatoi traciau cefndir
 • ychwanegu offerynnau i’r recordiad er mwyn cyfoethogi’r cyfeiliant
 • diwrnodau ychwanegol ar gyfer recordio
 • cynllun credyd talu dros 12 mis

Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am brisiau.

Record wedi’i pharatoi yn barod?

Neu adnoddau recordio annibynol gennych?

PECYN 2 - 'Ryddhau ar label Aran'

Y pecyn uchod i gyd ond efo’r gwaith recordio/golygu/mastro wedi’i chwblhau yn barod

Prisiau

· 500 o CD’iau –  £1695

· 1000 o CD’iau - £1995

· 1500 o CD’iau - £2695

Dyma’r manteision o ryddhau record trwy Recordiau Aran:-

Mae sawl ffynhonnell o incwm yn bosib wrth ryddhau record masnachol. I fanteisio arnynt i gyd rhaid sicrhau fod pob elfen o’r record a’i deunydd wedi ei gofrestri efo’r mudiadau cywir.

 • Mae Recordiau Aran wedi cofrestri hefo’r PPL (Phonographic Performance Limited). Trwy gyflwyno gwybodaeth catalog iddynt daw taliadau i berfformwyr sy’n gofrestredig efo’r PRC neu PAMRA.
 • Mae Cyhoeddiadau Aran wedi cofrestri hefo’r MCPS a'r PRS. Gallwn sicrhau taliadau i awduron a chyfansoddwyr am eich defnydd yn sgil unrhyw ddarllediad, a gweithio gyda chi i hyrwyddo’r defnydd yma. Gallwn hefyd sicrhau bod unrhyw ddefnydd sydd o dan hawlfraint wedi’i drwyddedu yn iawn a bod pob caniatad yn ei le.
 • Rydym yn hyrwyddo a marchnata ein deunydd trwy’r cyfryngau a’r wasg yn ogystal a thrwy traciaucymraeg.com.
 • Mae pob mastr gan Recordiau Aran yn derbyn côd ISRC (INTERNATIONAL STANDARD RECORDING CODE) sy’n hwyluso gwaith y darlledwyr

PECYN 3 - 'Pecyn Demo'

 • Diwrnod o waith recordio (ar gyfer chwech neu saith o eitemau)
 • yn cynnwys defnydd o neuadd clasurol efo piano 'Steinway' grand
 • cost tiwnio'r piano ar gyfer y sesiwn yn gynwysiedig
 • golygu a mastro’r deunydd gan ddarparu copi o’r mastr ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist
 • Cynllunio clawr lliw llawn trwy gynllunydd proffesiynol a darparu proflen ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist

Prisiau

 • 100 o CD’iau –  £1495
 • 200 o CD’iau - £1745

 

FaLang translation system by Faboba