- Mae bob pris yn cynnwys trethu’r D.U.

- Mae archebion yn cael ei ddanfon trwy wasanaethau arferol y Post Brenhinol. Am hynny, y gallent ond cael ei warantu gan termau ac amodau arferol y Post Brenhinol. Mi fydd traciaucymraeg.com yn ceisio cael gafael ar unrhyw archebion sydd wedi mynd ar goll, ac os oes rhaid, wneud cais i’r Post Brenhinol am iawndal ar gyfer archeb aethpwyd ar goll. Yn yr achos hyn, gallwn gynnig ad-daliad neu ail gynnig y nwyddau os a phryd y telir iawndal gan y Post Brenhinol.

- Mae stiwdioaran.com yn cadw’r hawl i wrthod archeb os ydynt yn amau fod yr archeb yn amheus neu’n dwyllodrus.

- Os ydych yn derbyn yr eitem anghywir neu eitem ddiffygiol, mi wnawn ad-dalu cost danfon yr eitem yn ôl i ni a ddanfon yr eitem a archebwyd yn wreiddiol neu eitem sy’ ddim yn ddiffygiol.

- Os ydych yn cysylltu â ni o fewn 14 diwrnod o ddanfon yr archeb atoch, mi fyddwn fel arfer yn gallu cyfnewid neu ad-dalu’r eitem i chi. Yn yr achos hyn, MAE’N RHAID i chi gysylltu â ni o flaen llaw – nid ydym yn derbyn unrhyw archebion a ddanfonir yn ôl atom heb i ni gytuno derbyn yr eitem yn ôl o flaen llaw.

Rhif ffon: 01286 831346
ebost: defnyddiwch y tudalen 'Cysylltwch'
Cyfeiriad dychwelyd nwyddau:
Stiwdio Aran
Cae Gosen
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TQ
Wales, UK

 

FaLang translation system by Faboba